Kwas alfa-(2-oksoborn-3-ylideno)-tolueno-4-sulfonowy

jest to środek pochłaniający promienie UV/filtr UV.

literatura