Benzofenon-3

jest to filtr chemiczny - chroni przed promieniowaniem UVB i UVA A.

Opinia eksperta (Marta Majszyk-Świątek - Safety Assessor, Kosmetolog, Technolog w firmie kosmetycznej oraz doktorantka: ) Surowiec jest dopuszczony do stosowania zgodnie z rozporządzeniem nr 1223/2009 w ilości 10 %. Bardzo ważne jest aby na opakowaniu z tym komponentem znajdowało się ostrzeżenie "Zawiera benzofenon-3". Chemiczne filtry UV podobnie jak wszystkie inne surowce w produktach kosmetycznych nie mogą przenikać do krwiobiegu, z tego względu stosowanie ich w produktach do opalania jest bezpieczne. Nie należy bać się filtrów UV.

literatura