Wyciąg z traganka gumodajnego to substancja stabilizująca emulsję, błonotwórcza i regulująca lepkość produktu kosmetycznego.

literatura