Jest to substancja antystatyczna zobojętniająca powierzchniowy ładunek elektryczny.

literatura