Zapach

Substancja ta jest odpowiedzialna za kompozycje zapachowe w produktach kosmetycznych.

literatura