Substancja ta jest rozpuszczalnikiem, po nałożeniu produktu kosmetycznego na skórę, woda pod wpływem temperatury ciała wyparowuje.

literatura