Srodek powierzchniowo czynny/ pieniąca/oczyszczająca

literatura