Zmiękczająca/stabilizująca emulsję/ środek zmętniający/regulująca lepkość

literatura