Scierająca/wchłaniająca/środek zmętniający

literatura