Jest to substancja przeciwpotowa, dezodorująca i ściągająca

literatura