Stabilizująca emulsję/środek zmęt-niający/regulująca lepkość

literatura