Tlenek glinu - korund

Substancja ta hamuje wydzielanie potu przez oddziaływanie na warstwę rogową skóry (zwężenie ujść gruczołów potowych). Nierozpuszczalna w wodzie.

literatura