3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on

Składnik kompozycji zapachowej, która dodawana jest do kosmetyku. W wyższym stężeniu może powodować alergie. Obecność substancji musi być uwzględniona w wykazie składników (INCI), gdy jej stężenie przekracza 0,001 % w produkcie niespłukiwanym, 0,01 % w produkcie spukiwalnym.

literatura