Substancja antystatyczna, zobojętniająca powierzchniowy ładunek elektryczny.

literatura