Substancja antystatyczna zobojętniająca powierzchniowy ładunek elektryczny.

literatura