Wyciąg z kukui

Jest to substancja zmiękczająca.

literatura