Jest to kopolimer oktyloakryloamidu i jednego lub więcej monomerów składających się z kwasu akrylowego, kwasu metakrylowego lub jednego z ich prostych estrów.

literatura