Kopolomer akrylowy

substancja antystatyczna, która zobojętnienia ładunki elektryczne na powierzchni. Ma także właściwości wiążące i błonotwórcze, dlatego tworzy ciągłą warstwę na skórze lub włosach,  polepszając właściwości sensoryczne.

literatura