Kopolimer kwasu akrylowego i estrów kwasu itakonowego oraz mieszaniny alkoholi tłuszczowychC10-30 oksyetylenowanych 20 molami tlenku etylenu

stabilizuje emuslję , nadaje jej odpowiednią konsystencję. Tworzy ciągłą warstwę na powierzchni skóry, włosów. Substancja filmotwórcza, która wpływa na własności sensoryczne, czyli aby produkt był jak najlepszy w doznaniach użycia przez konsumenta. Używana w stężeniach 0,5-4%.

literatura