Kopolimer kwasu akrylowego i estrów kwasu itakonowego oraz mieszaniny alkoholi tłuszczowych C10-30 oksyetylenowanych 20 molami tlenku etylenu

stabilizuje emuslję, nadaje jej odpowiednią konsystencję. Tworzy ciągłą warstwę na powierzchni skóry, włosów. Substancja filmotwórcza, która wpływa na własności sensoryczne, czyli aby produkt był jak najlepszy w doznaniach użycia przez konsumenta. Używana w stężeniach 0,5-4%.

literatura