mieszanina, polimer. Jest to kopolimer akrylanowy, akryloamidowy. Polimer ten jest wstępnie zobojętniony, usieciowany i silnie rozgałęziony. Jest przeznaczony do zagęszczania, zawieszania, stabilizowania oraz emulgowania szerokiej gamy olejów, dlatego też mieszaninę tą stosuje się w produktach o wysokiej zawartości olei, w pastach, produktach bezwodnych, emulsjach typu olej w wodzie, w produktach przeciwsłonecznych, zawierających pigmenty nieorganiczne, a więc w trudnych recepturowo formulacjach.  Nie jest więc to składnik aktywny ale substancja pomocnicza, dzięki której można uzyskać pożądaną postać produktu. Ze względu na swoje właściwości w recepturze pełni funkcję  modyfikatora reologii  - opinia eksperta: Małgorzata Bajerska (specjalista ds. Badawczo-Wdrożeniowych w firmie kosmetycznej, pełni również funkcję technologa, zarówno w zakresie opracowywania nowych receptur, jak i kontroli produkcji).

literatura