Kopolimer akryloamidowy

jest to substancja antystatyczna i błonotwórcza.

literatura