Substancja ta jest stabilizatorem, odpowiada za lepkość produktów kosmetycznych.

literatura