5-amino-4-hydroksy-3-(fenyloazo)naftaleno-2,7- disulfonian disodu

jest to barwnik koloryzujący włosy.

literatura