Substancja antystatyczna i zmiękczająca.

literatura