Jest to sbstancja maskująca, zapachowa.

literatura