Acetaminofen, Paracetamol

jest to substancja stabilizująca oraz wydłuża okres ważnościliteratura