Kwas abietynowy

Stabilizator emulsji wspomaga proces emulgowania (tworzenia jednorodnych mieszanin niemieszających się cieczy) oraz poprawia stabilność i wydłuża okres trwałości emulsji. Może wywoływać reakcje alergiczne.

literatura