2-metylo-1,3- benzenodiol

jest to substancja koloryzująca.

literatura