Zarządzanie salonem zdrowia i urody w sposób efektywny i przynoszący zyski jest kluczową kwestią. Dlatego też, autorzy publikacji dokonali szczegółowej analizy kilkudziesięciu zagadnień o tym decydujących. Przy omawianiu strategii salonu, czyli zarządzania projektem zwrócono uwagę na konieczność wiedzy z zakresu zarządzania i jego strategicznego realizowania. Poruszono również temat niepowodzenia projektu i sposobów jego uniknięcia.

literatura

Cena: od 42 zł