Skupiając się na podstawowych problemach zawodowych, nie mogłam potraktować wszystkich zagadnień w sposób jednakowo wyczerpujący. Część z nich przedstawiłam szczegółowo, inne opisałam nieco pobieżnie, a jeszcze inne zostały przeze mnie tylko zasygnalizowane - nie dlatego, że uznałam je za mniej ważne, lecz z tego względu, że czytelniczki mogą zapoznać się z nimi szerzej na wykładach i zajęciach oraz poprzez lekturę podręczników specjalistycznych (fizykoterapia, dermatologia, chemia itp.). W tym wydaniu uwzględniłam również opis niektórych wad i chorób skóry z jakimi może najczęściej zetknąć się w swojej pracy kosmetyczka. Szczególnie odnosi się to do takich przypadków, jak znamiona barwnikowe, grzybice, rozszerzone naczyńka itp., wymagających natychmiastowego skierowania pacjenta do lekarza specjalisty (np. dermatologa, onkologa, czy endokrynologa). Podręcznik niniejszy spełni swe zadanie jeśli przyczyni się do właściwego przygotowania do zawodu, zachęci do samodzielnych poszukiwań w trakcie pracy i okaże się pomocny wszystkim tym, którzy doń sięgną.

literatura

Cena: od 55 zł