To proces opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy w wyniku działania siły grawitacji lub sił bezwładności. Sedymentacja to proces odwracalny niestabilności emulsji.

literatura