W kosmetyce oznacza tworzenie cienkiej warstwy (filmu) substancji na skórze. Wyróżniamy okluzję ciągłą i nieciągłą. Okluzja ciągła to stworzenie na powierzchni skóry nieprzepuszczalnego filmu co znacznie zmniejsza TEWL i może prowadzić do zaburzenia syntezy lipidów i procesów keratynizacji. Okluzja nieciągła to stworzenie na powierzchni skóry filmu który tylko częściowo hamuje odparowywanie wody (TEWL synteza lipidów i procesów keratynizacji nie ulega zaburzeniu)

literatura