Jedna z trzech warstw skóry. Warstwa vautonomiczna, w pewnym sensie niezależna od skóry właściwej chociaż połączona z nią warstwą brodawkową, dostaje od skóry właściwej krew i substancje regulatorowe. Autonomiczność wynika z istnienia własnej warstwy rozrodczej (podstawnej).

literatura