Toreakcja między wodą i substancją rozpuszczającą się w niej. Reakcja ta polega na podwójnej wymianie(często ta wymiana jest odwracalna).
To reakcja między wodą i substancją rozpuszczającą się w niej. Reakcja ta polega na podwójnej wymianie (często ta wymiana jest odwracalna).

literatura