Odwracalna niestabilność emulsji. Cząsteczki fazy rozproszonej emulsji łączą się w większe aglomeraty co w efekcie może prowadzić do koalescencji czyli nieodwracalnej niestabilności emulsji.
Odwracalna niestabilność emulsji. Cząsteczki fazy rozproszonej emulsji łączą się w większe aglomeraty co w efekcie może prowadzić do koalescencji czyli nieodwracalnej niestabilności emulsji.

literatura