ecyficzna mieszanina dwóch nie rozpuszczających się w sobie cieczy tworzacych odrębne fazy.
Jedna z cieczy jest w emulsji rozproszona – występuje w postaci mikroskopijnych kuleczek, nazywa się ją fazą rozproszoną.
Druga ciecz tworzy ośrodek ciągły (faza ciągła).
Emulsje pozwalają na połączenie się w stabilnym i jednorodnym układzie roztworów wodnych z ciałami tłuszczowymi. W zależnośi od tego co stanowi fazę rozproszoną wyróżnia się emulsje:
O/W olej w wodzie, w której fazą rozproszoną są nierozpuszczalne w wodzie ciała tłuszczowe a woda stanowi fazę ciągłą. W/O woda w oleju, w które ciała tłuszczowe stanowią fazę ciągłą a wbnich rozproszone sa kuleczki wody.
W/O/W emulsje wielokrotne w których wewnątrz kuleczek fazy rozproszonej znajdują się jeszcze mniejsze kuleczki fazy ciągłej.
Faza wodna – woda, mieszanina wody z innymi hydrofilowymi cieczami tj gliceryna, etanol.Faza olejowa – olej roślinny lub mineralny lub inna ciecz o charakterze lipofilowym.Warunkiem powstania stabilnej emulsji jest obniżenie napięcia powierzchniowego na granicy między dwiema fazami, uzyskuję się to przy pomocy specjalnych środków powierzchniowo czynnych (SPC) zwanych EMULGATORAMI.Rodzaj powstającej emulsji zależy od użytego emulgatora, z reguły ta faza w której rozpuszcza się emulgator staje się fazą ciągłą – emulgator polarny rozpuszczalny w wodzie będzie powodował powstawanie emulsji O/W, emulgator rozpuszczalny w tłuszczach, niepolarny spowoduje utworzenie emulsji typu woda w oleju W/O
Jest to specyficzna mieszanina dwóch nie rozpuszczających się w sobie cieczy tworzacych odrębne fazy.
Jedna z cieczy jest w emulsji rozproszona – występuje w postaci mikroskopijnych kuleczek, nazywa się ją fazą rozproszoną.
Druga ciecz tworzy ośrodek ciągły (faza ciągła).
Emulsje pozwalają na połączenie się w stabilnym i jednorodnym układzie roztworów wodnych z ciałami tłuszczowymi. W zależnośi od tego co stanowi fazę rozproszoną wyróżnia się emulsje:
  • O/W olej w wodzie, w której fazą rozproszoną są nierozpuszczalne w wodzie ciała tłuszczowe a woda stanowi fazę ciągłą. W/O woda w oleju, w które ciała tłuszczowe stanowią fazę ciągłą a wbnich rozproszone sa kuleczki wody.
  • W/O/W emulsje wielokrotne w których wewnątrz kuleczek fazy rozproszonej znajdują się jeszcze mniejsze kuleczki fazy ciągłej.
Faza wodna – woda, mieszanina wody z innymi hydrofilowymi cieczami tj gliceryna, etanol.
Faza olejowa – olej roślinny lub mineralny lub inna ciecz o charakterze lipofilowym.
Warunkiem powstania stabilnej emulsji jest obniżenie napięcia powierzchniowego na granicy między dwiema fazami, uzyskuję się to przy pomocy specjalnych środków powierzchniowo czynnych (SPC) zwanych EMULGATORAMI. Rodzaj powstającej emulsji zależy od użytego emulgatora, z reguły ta faza w której rozpuszcza się emulgator staje się fazą ciągłą – emulgator polarny rozpuszczalny w wodzie będzie powodował powstawanie emulsji O/W, emulgator rozpuszczalny w tłuszczach, niepolarny spowoduje utworzenie emulsji typu woda w oleju W/O.

literatura