Torodzaj polimeryzacji polegający na łączeniu dwóch monomerów (często w obecności katalizatora) w cząsteczkę podwójną – dimer
Torodzaj polimeryzacji polegający na łączeniu dwóch monomerów (często w obecności katalizatora) w cząsteczkę podwójną – dimer.

literatura