Twory białkowe o bardzo dużych siłach kohezji międzycząsteczkowej, zaczepione specyficznie w ścianie korneocytu z dwóch stron (szereg różnych protein tworzy
półwłóknistą strukturę łączącą). Nie są drogami komunikacyjnymi pomiędzy korneocytami.Są tworem mechanicznym. W miarę dojrzewania korneocytów przekształcają się w
korneodesmosomy.
Twory białkowe o bardzo dużych siłach kohezji międzycząsteczkowej, zaczepione specyficznie w ścianie korneocytu z dwóch stron (szereg różnych protein tworzypółwłóknistą strukturę łączącą). Nie są drogami komunikacyjnymi pomiędzy korneocytami.Są tworem mechanicznym. W miarę dojrzewania korneocytów przekształcają się wkorneodesmosomy.

literatura