Wykładowca i autorka ponad 200 artykułów w prasie branżowej dbająca o najlepszą edukację kosmetologów

Adiunkt w Instytucie Surowców Naturalnych i Kosmetyków na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej (PŁ).

Jeden z twórców, uruchomionego w 2015 roku na PŁ kierunku studiów II stopnia „Technologia kosmetyków”. Jest wykładowcą i opiekunem tego kierunku oraz specjalizacji studiów I stopnia „Aromaty spożywcze i surowce kosmetyczne”. Jest również członkiem rady kierunku studiów „Technologia kosmetyków”. A od 2000 roku pełni funkcję kierownika studiów podyplomowych „Studium kosmetologii” organizowanych przez PŁ.

Jest współautorką wielu artykułów w czasopismach zagranicznych oraz kilkudziesięciu patentów i zgłoszeń patentowych, w tym także z zakresu surowców i preparatów kosmetycznych. Jest autorką ponad 200 artykułów z dziedziny surowców kosmetycznych w czasopismach branżowych, m.in.:  LNE – edycja polska, Chemical Review, Świat Przemysłu Kosmetycznego, Przemysł Kosmetyczny, Pollena TŚPK, Gazeta Farmaceutyczna, Kosmetyka i Kosmetologia, Polish Journal of Cosmetology, Bez Recepty (wydawane przez PGF).

W 2010 roku została wyróżniona przez czasopismo „Kosmetyka i kosmetologia” w Plebiscycie Piękna za zaangażowanie w edukację kosmetologów. Z kolei w 2018 roku od czasopisma „Les Nouvelles Esthetiques” otrzymała dyplom Beaty Industry Icon za najwyższą jakość edukacji w branży beauty, zaangażowanie w rozwój kosmetologii oraz za wprowadzenie godnych naśladowania standardów kształcenia kosmetologów.

Jest członkiem rady programowej „Świata Przemysłu Kosmetycznego” oraz recenzentem „Polish Journal of Cosmetology”.