Napisz w komentarzu na Facebooku pod postem konkursowym, jakich produktów do pielęgnacji skóry dziecka nie może zabraknąć w twoim domu i dlaczego właśnie tych.

1 zestaw kosmetyków LINGOMAG składający się z: balsamu, kremu BOBO A+E, Cold cream.

 

Kiedy? Konkurs rozpoczyna się dnia 23 listopada 2020 r. o godzinie 9.00 i trwa do 26 listopada 2020 r. do godziny 20.00.

Obserwujcie nasz Facebook i komentujcie!

 

Regulamin konkursu:

I. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs”) jest firma LUPA KOSMETYCZNA MAGDALENA KINGA MARCINIAK z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 64/25,  01-426 Warszawa (dalej: „Organizator”).
  2. Konkurs nie jest loterią hazardową w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 2001, poz. 1540) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
  3. Konkurs ogłoszony na profilu Facebooka Organizatora www.facebook.com/lupakosmetyczna (jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników zarejestrowanych na portalu Facebook, spełniających warunki niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnicy).
  4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, wspierany ani powiązany z portalem Facebook.
  5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w nim postanowienia.

II. Uczestnictwo w Konkursie

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdz. II pkt 2 niniejszego Regulaminu, uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne płci żeńskiej i męskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:

a) wezmą udział w Konkursie;

b) akceptują niniejszy Regulamin.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

III. Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 23 listopada 2020 r. o godzinie 9.00 i trwa do 26 listopada 2020 r. do godziny 20.00.

2. Przedmiotem Konkursu jest napisanie komentarza/odpowiedzi na pytanie pod postem na Facebooku Organizatora na temat:

Jakich produktów do pielęgnacji skóry dziecka nie może zabraknąć w twoim domu i dlaczego akurat tych